KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Defekty chrupu

Defekty chrupu – existuje několik klasifikací. U nás nejrozšířenější a nejpoužívanější je klasifikace defektu chrupu podle Voldřicha, v současné době se také velice rozšiřuje klasifikace defektu chrupu podle Kennedyho. Voldřich rozdělil defekty chrupu do čtyř tříd. I.třída – malá mezera, pacient ztratil 1-2 zuby nebo velká mezera (po 3-4 zubech), která musí být ohraničena kvalitními pilíři např. špičáky a stoličkami. II.třída – zkrácený zubní oblouk, kdy pacient nemá zuby v postraním úseku chrupu (jednostranně nebo oboustranně). III.třída – ojedinělé zuby nebo skupinky zubů. IV.třída – úplná ztráta chrupu. Kennedy dělí defekty chrupu na: oboustranně zkrácený zubní oblouk, jednostranně zkrácený zubní oblouk, mezera v postranním úseku chrupu a defekt chrupu ve frontálním úseku přes střední čáru. Klasifikace defektů chrupu jsou důležité pro protetickou rekonstrukci chrupu v kontextu s vyšetřením pacienta zaměřeným na dutinu ústní.

S pojmem souvisí: