Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Menu
 • Neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, kdy právo zpracovávat osobní údaje vzniká bez dalšího uzavřením smlouvy jako nezbytná podmínka jejího plnění, tedy bez potřeby zvláštního souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Pokud je to nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti na základě obecně závazných právních předpisů.
 • Informování o výsledcích soutěže pořádané správcem, získání výhry v této soutěži a její doručení výherci.
 • Za účelem zasílání newsletterů, dotazníků zjišťujících spokojenost s nákupem, či obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě, pokud jste k tomu udělili souhlas (Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána), nebo je-li to oprávněným zájmem společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. U zákazníků jsou zpracovávány jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail, popřípadě bankovní účet či údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede, kdy v každém případě jsou osobní údaje získávány výhradně od zákazníka jako smluvní strany, v ostatních případech jsou zpracovávány e-mail, popřípadě jméno a příjmení.

Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KOBOZ SERVICE s.r.o., se sídlem Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, identifikační číslo: 27638863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18053 (dále jen správce).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování KOBOZ SERVICE s.r.o.
  Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, adresa elektronické pošty info@nazuby.cz, telefon +420 725 030 670.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů, na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení), jsou:
  1. Skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení. Skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, na základě obecně závazných právních předpisů.
  2. Situace, kdy toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.
  3. Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
 2. U zákazníků jsou zpracovávány jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail, popřípadě bankovní účet či údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede, kdy v každém případě jsou osobní údaje získávány výhradně od zákazníka jako smluvní strany, v ostatních případech jsou zpracovávány e-mail, popřípadě jméno a příjmení.

3. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou:
  1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních poviností správcem.
  2. Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu.
  3. Informování o výsledcích soutěže pořádané správcem, získání výhry v této soutěži a její doručení výherci.
  4. Realizace přímého marketingu (zasílání newsletterů či obchodních sdělení) a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  5. Získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit. Jedná se zejména o zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení a zpracování osobních údajů

 1. Doby uložení a zpracování Vašich osobních údajů budou podle jejich účelu tyto:
  1. Pro případ plnění smlouvy, po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů a pro účel ochrany právních nároků správce na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v obraně vlastních práv.
  2. Pro případ vložení osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře webu (např. dotazy, nebo komentáře) 6 měsíců od vložení osobních údajů.
  3. Pro případ realizace přímého marketingu a činění jiných marketingových aktivit, na základě vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce výlučně po dobu, na kterou bude souhlas udělen, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu.

5. Další příjemci osobních údajů

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
  1. Zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
  2. Osoby zajišťující pro správce:
   1. Technické služby související s provozem e-shopu (včetně provozu software a ukládání dat).
   2. Účetní služby.
   3. Marketingové služby.
   4. Zjišťování zákaznické spokojenosti (Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685).
  3. Orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

6. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
 3. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 4. Vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů či odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete učinit:
  1. Kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého obchodního sdělení či newsletteru.
  2. Zasláním e-mailu správci na adresu elektronické pošty uvedenou v bodě 1.2. těchto podmínek.
 5. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

  Platba
Sledování zásilky
Proč nakupovat na Nazuby
Časté otázky