Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkDopravu
máte
zdarma
Menu

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání produktu zaplatit, a to s výjimkou případných poplatků za dopravné, doběrečné a podobné služby, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího. To neplatí v případě zákazníků, kteří nejsou daňovými residenty České republiky a jsou současně plátci DPH ve státě svého sídla, když v těchto případech se v závislosti na registraci zákazníka a zvolené podmínky mohou zobrazovat ceny bez DPH.

Všechny ceny jsou smluvní. Uváděné ceny jsou vždy aktuální a platné, v příslušné udávané měně. Konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé jednotky v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny je vždy uveden v košíku kupujícího.

U produktů mohou být uváděny tzv. referenční ceny, a to v písemném formátu přeškrtnutého textu, který odlišuje srovnávací cenový údaj. Referenční cena přitom znamená:

  1. maloobchodní prodejní cenu nezávazně doporučenou výrobcem, popřípadě distributorem či dodavatelem uvádějícím produkt na trh, platnou po dobu, kdy byl produkt poprvé uveden na trh nebo kdykoliv poté, a to dle volby prodávajícího,
  2. původní cenu při zařazení produktu do prodeje u prodávajícího, nebo
  3. nejvyšší cenu, za kterou byl kdy produkt v prodeji u prodávajícího, nebo
  4. obvyklou cenu na trhu v době uvedení produktu do prodeje.

Referenční cena nemá vliv na výši prodejní ceny. V případě zobrazení referenční i prodejní ceny zároveň, může být u produktu vypočtena i příslušná sleva. Výše slevy odpovídá rozdílu mezi cenou prodejní a cenou referenční a její vyjádření může být v absolutní nebo procentuální hodnotě. Výše slevy může být zaokrouhlena.

Prodejní cena platí do vyprodání zásob prodávaných produktů, u akčního zboží taktéž pro prodej konkrétního omezeného počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Prodávající přitom upozorňuje, že v případě zobrazení ceny tzv. zjevně nesprávné, zobrazené především omylem v důsledku chyby interního informačního systému či jiné chyby v procesu zpracování cen na straně prodávajícího, kdy kupující objedná koupi takového produktu se zjevně nesprávnou cenou, nedochází k uzavření platné kupní smlouvy pro vadu projevu vůle v kontraktačním procesu a podstatný omyl na straně prodávajícího, přestože kupující dokončí objednávku. Za cenu zjevně nesprávnou se považuje především:

  • cena produktu je očividně nesprávná, když je o více než 50 % nižší než kolik činí obvyklá cena na trhu, anebo nedosahuje ani nákupní ceny produktu na velkoobchodním trhu,
  • u ceny produktu přebývá nebo chybí jedna či více cifer.