KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Meziolabiální prominence

Meziolabiální prominence (pojem zavedl G.Jonge Cohen) odpovídá pojmu znak křivosti. Každý jednotlivý zub zaujímá v zubním oblouku nezaměnitelné místo. Zuby seřazené do zubního oblouku se podobají stavebním kamenům sestavených do klenby. Tím, že se vzájemně dotýkají aproximálními plochami, vytvářejí souvislý oblouk. Tvar jednotlivých korunek je takový, že se nedají zuby přemisťovat z jedné poloviny oblouku na druhou, neboť by se tím narušila pravidelnost zakřivení. Tento výrazný tvarový znak – znak křivosti – je vlastním a charakteristickým znakem každého zubu a určuje jeho místo v příslušné polovině zubního oblouku. Je vyjádřen u všech zubů ve frontálním i laterálním úseku s výjimkou prvních horních premolárů. Meziolabiální prominence znamená to, že u všech zubů můžeme pozorovat, že labiální plocha zubních korunek je na meziální části vypouklejší (širší). Tím je vyloučena záměna pravé a levé korunky bez porušení harmonické a plynulé křivky zubního oblouku.

S pojmem souvisí: