KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Pohyby dolní čelisti

  1. Otevírací a zavírací pohyb ABDUKCE a ADDUKCE, též zvaný jako pohyb šarnýrový. Otvírací pohyb provádějí svaly spodiny ústní, upnuté na jazylce, nejdůležitější z nich je sval dvojbříškový. Při pootevření úst do vzdálenosti asi 12 mm mezi frontálními zuby, provádějí hlavičky kloubů čistě otáčivý pohyb, při tom zůstávají na místě a osa pohybu prochází středy obou kloubních hlaviček. Tento pohyb napodobí nejjednodušší artikulační přístroje – okludory. Pokračuje-li otevírací pohyb, začne se posunovat kloubní ploténka vpřed a při maximálním otevření úst se ocitne kloubní hlavička až na kloubním hrbolku. Tento pohyb mohou napodobovat dokonalejší artikulační přístroje – artikulátory. Při zavírání vykonává kloubní hlavička opačný pohyb, tzn. zpět do původní polohy v jamce. Na zavírání úst se účastní nejmohutnější žvýkací svaly, neboť se jedná o pohyb pracovní, jsou to – sval žvýkací, vnitřní sval křídlový a sval spánkový. Zavírací pohyb končí vždy v habituální okluzi.
  2. Pohyb dolní čelisti vpředPROPULZE. Dolní čelist se vysunuje z polohy habituální okluze přes postavení „ hrana na hranu“ až do obráceného skusu frontálních zubů. Kloubní hlavičky vykonávají pohyb čistě posuvný vpřed – vyvolaný symetrickým smrštěním obou zevních svalů křídlových, za současného sestupu, způsobeného předkusem horních frontálních zubů. Celkový charakter propulzního pohybu určují 3 faktory – kloubní dráha, hodnota řezákového vedení a sklon hrbolků. Při propulzi vzniká v molárových úsecích chrupu klínovité oddálení, které nazýváme Christensenův fenomén. Návrat dolní čelisti z propulze zpětRETROPULZE – do habituální okluze, je v podstatě pasivní pohyb a nekoná se při něm žádná práce.
  3. Posun dolní čelisti stranouLATEROPULZE – je asymetrický a je vyvolán jednostranným smrštěním zevního svalu křídlového, který stahuje pouze jednu hlavici kloubu vpřed a dolů, hlavice kloubu na opačné straně zůstává téměř na místě a jen se nepatrně otáčí. Dolní čelist se vychyluje na opačnou stranu, než na které došlo ke svalové kontrakci.  
  4. Návrat dolní čelisti z lateropulze zpětMEDIOPULZE – do habituální polohy je aktivní pohyb, vykonávaný žvýkacími svaly. Tento pohyb je důležitý při žvýkání na laterálních zubech, artikulační přístroj by je měl dobře napodobovat.

Zdroj: BITTNER, Jiří. VACEK, Mojmír. NOVÁK, Josef. Stomatologické protézy I. Učebnice pro střední zdravotní školy. 1. vydání. Praha: Avicenum 1982. Počet stran 230. ISBN 08-033-82.

S pojmem souvisí: