KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

V pondělí 25. prosince 2023 bude na facebookovém účtu nazuby.cz: https://www.facebook.com/NazubyCz zveřejněn příspěvek s výzvou k účasti v soutěži, jež spočívá v komentování soutěžního příspěvku. Soutěžící, kteří napíšou relevantní komentář, budou zařazeni do soutěže. Ze všech komentářů bude vybráno pouze pět výherců. Losování vítězů bude zcela náhodné z přiložených komentářů pod soutěžním příspěvkem. Losování bude probíhat v aplikaci, která slouží těmto účelům. Aplikaci si sám stanoví pořadatel soutěže. Do soutěže se mohou soutěžící zapojit nejpozději v neděli 31. prosince 2023 23:59 (včetně).

Cena:
Dva balíčky ústních vod Listerine. V jednom balíčku jsou obsaženy následující ústní vody:

  • Listerine Naturals Teet Protection 500 ml
  • Listerine Naturals Gum Protection 500 ml
  • Listerine Advanced White Mild Taste 500 ml
  • Listerine Total Care Teeth Protection 500 ml
  • Listerine Fresh Ginger & Lime Mild Taste 500 ml
  • Listerine Clean & Fresh 500 ml

Plná pravidla

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel facebookové soutěže 2 balíčky ústních vod Listerine na území České a Slovenské republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, IČO: 27638863. Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18053.

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od pondělí 25. prosince 2023 do neděle 31. prosince 2023 do 23 hodin 59 minut (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popřípadě ji užít k jiným marketingovým účelům.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže napíší do komentáře, pod soutěžním příspěvkem, jakou ústní vodu od značky Listerine mají osobně nejraději. Ze všech odpovědí budou náhodně vylosováni 2 výherci. Ti získají po jednom balíčku ústních vod Listerine. Vyhodnocení soutěže proběhne do jednoho týdne od ukončení soutěže.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Cena pro všechny výherce je stejná a jedná se o jeden balíček Meridol – roční zásoba ústí hygieny. Výherci budou oznámeni na facebookové stránce v komentářích pod soutěžním příspěvkem, ve facebookovém stories a budou současně kontaktováni i pomocí soukromé zprávy. Následně budou požádáni o předání základních kontaktních údajů pro zaslání výhry.

 

Pokud do tří dnů výherce nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

Pokud do tří dnů výherce nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, respektive společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Soutěžící účastnící se soutěže musejí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (například duplicitní facebookový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož soutěžní příspěvek vykazuje známky neetického, amorálního, kontroverzního, extravagantního, šokujícího či pobuřujícího charakteru nebo vyznívá politicky či jinak angažovaně.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Českých Budějovicích, dne 25. prosince 2023