Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

V pondělí 27. listopadu 2023 budou na facebookovém a instagramovém účtu nazuby.cz: https://www.facebook.com/NazubyCz a https://www.instagram.com/nazuby.cz zveřejněny 2 příspěvky s výzvou k účasti

v soutěži, jež spočívají v komentování soutěžních příspěvků. Soutěžící, kteří napíšou relevantní komentář, budou zařazeni do soutěže. Ze všech komentářů bude následně vybráno  šest výherců. 3 výherci z Facebooku a 3 z Instagramu. Losování vítězů bude zcela náhodné z přiložených komentářů pod soutěžními příspěvky. Losování  bude probíhat v aplikaci, která slouží těmto účelům. Aplikaci si stanoví sám pořadatel soutěže. Do soutěže se mohou soutěžící zapojit nejpozději v neděli 3. prosince 2023 23:59 (včetně).

Cena: Výhra na facebookové stránce: 3 limitované vánoční sady nazuby pojmenované jako “pro Superhrdinky”. Výhra na Instagramu: 3 limitované vánoční sady nazuby pojmenované jako “pro náročné”. 

 

Plná pravidla

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel facebookové a instagramové soutěže o 6 limitovaných vánočních sad nazuby na území České a Slovenské republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, IČO: 27638863, DIČ: CZ27638863. Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18053.

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěže probíhají od pondělí 27. listopadu 2023 do neděle 3. prosince 2023 do 23 hodin 59 minut (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popřípadě ji užít k jiným marketingovým účelům. 

 

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěží zapojí tak, že v době konání obou soutěží napíší do komentářů, pod soutěžními příspěvky, jakou sadu by darovali svým blízkým pod stromeček. Ze všech odpovědí bude náhodně vylosováno 6 výherců. 3 z platformy Instagram a 3 z platformy Facebook. Ti získají limitované vánoční sady nazuby. Vyhodnocení soutěže proběhne do jednoho týdne od ukončení.

 

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Soutěží se o  6 limitovaných vánočních sad nazuby. Výherci budou oznámeni na facebookové a instagramové stránce v komentářích pod soutěžními příspěvky, ve facebookovém a instagramovém stories a současně budou kontaktováni pomocí soukromé zprávy. Následně budou požádáni o předání základních kontaktních údajů pro zaslání výhry. 

 

Pokud do tří dnů výherce nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí.

Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

 

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

 

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook/Instagram.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook/Instagram, respektive společnosti tuto síť vlastnící a provozující. 

Soutěžící účastnící se soutěže musejí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook/Instagram.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový/instagramový  profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (například duplicitní účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový/instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook/Instagram. Profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož soutěžní příspěvek vykazuje známky neetického, amorálního, kontroverzního, extravagantního, šokujícího či pobuřujícího charakteru nebo vyznívá politicky či jinak angažovaně.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

 

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

V Českých Budějovicích dne 27. listopadu 2023