KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Protézní lože

Protézní lože jsou partie na čelistech, o které se opírá zubní náhrada po větší či úplné ztrátě zubů. Jedná se v podstatě v dolní čelisti o alveolární výběžek čelisti, v horní čelisti o alveolární výběžek a o patro. Protézní lože má určitou stlačitelnost tzv. rezilienční amplitudu sliznice, která je dána stlačitelností sliznice a podslizničního vaziva. Stlačitelnost protézního lože kolísá v rozmezí 0,2-1,6 mm.

S pojmem souvisí: