KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Estetické fazety

Estetické fazety dnes již často označované jako veneers, jsou speciální typy fixních náhrad. Zhotovují se především z estetických důvodů na zuby ve frontálním úseku chrupu, důvodem může být diskolorace skloviny či dentinu, mírné anomálie postavení, tvaru nebo velikosti zubu, uzávěr diastematu nebo tremat zubů. Indikovány mohou být také u abradovaného chrupu (nutno zjistit příčinu abraze), jako protetické ošetření po ortodontické léčbě. Jejich využití je tedy poměrně široké, přesto najdeme i případy, kdy není vhodné tyto estetické fazety zhotovovat. Jde především o devitalizované zuby (hrozí fraktura klinické korunky), zuby s velkými klínovými defekty, k uzávěru velkých diastemat či tremat nebo u pacientů s bruxismem. Preparace se provádí pouze ve sklovině do hloubky 0,3-0,5 mm, ukončena musí být min. 0,5 mm nad okrajem dásně. Fixace se provádí adhezivním kompozitním cementem. Hlavním materiálem pro výrobu estetických fazet je především keramika, lze použít i plasty typu světlem polymerujících sklokompozit. 


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.