Zubovina neboli dentin tvoří většinu hmoty zubu. Je to žlutobílá zvápenatělá tkáň rovnocenná kosti, liší se od ní hlavně tím, že je tvořena odontoblasty. Tvoří podstatnou část zubní korunky i kořene. Obsahuje 30% organických látek a 70% anorganických ( organ. – kolagenní vlákna, anorg. – hydroxyapatit). Základní hmota dentinu je prostoupena dentinovými kanálky, v nichž se nachází cytoplasmatický výběžek odontoblastu tzv. Thomesovo vlákno.

Na lidských zubech rozlišujeme 3 typy zuboviny:

  • Primární dentin – ukládá se během vývoje zubu a tvoří převážnou část dentinové stěny.
  • Sekundární dentin – vytváří se po dokončení vývoje kořene, není rovnoměrné, nejvíce se tvoří na stropu a dně dřeňové dutiny a vede k zmenšení i změně tvaru.
  • Terciální dentin – vytváří se jako reakce na dráždivé stimuly např. chronická kaz, označuje se též jako obranný.

Sklerotický dentin – neboli transparentní dentin – představuje též obrannou reakci zubní dřeně, snižuje prostupnost dentinu pro případné škodliviny.