KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Gangréna zubní dřeně

Gangréna zubní dřeně vzniká osídlením dřeňové dutiny mikroorganismy, které způsobují nekrotické změny a jsou původcem hnilobného zápachu.

Rozlišujeme otevřenou gangrénu a uzavřenou gangrénu.

  • Při otevřené gangréně zubní dřeně, kdy je otevřena dřeňová dutina, nejsou bolesti, ale pacient i jeho oklolí cítí výrazný zápach.
  • U uzavřené gangrény, tedy zubů s uzavřenou dřeňovou dutinou, často bolest vyvolává teplo, teplé nápoje, studené nápoje bolest tiší.

U neživých zubů je patrná změna zbarvení. Ošetření zubů s gangrénou zubní dřeně spočívá v dokonalém odstranění zubní dřeně a pečlivému mechanickému často i chemickému očištění kořenového systému.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.

S pojmem souvisí: