KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Plasty ve stomatologii

Plasty jsou hlavním protetickým materiálem, které slouží ke zhotovování fixních zubních náhrad i snímatelných zubních náhrad. Ve fixní protetice jsou to celoplastové zubní korunky, estetické části fazetových korunek a zubních můstků. Ve snímatelné protetice slouží k výrobě těla i báze všech typů snímatelných náhrad i k výrobě konfekčních zubů. Nejdéle používané plasty ve stomatologii jsou metakryláty, nejčastěji pak methylmetakryláty (MMA). Všechny plastické hmoty vznikají třemi základními procesy: polymerací, polyadicí a polykondenzací. Plastické hmoty dělíme podle způsobu užívání na korunkové a bazální, podle způsobu polymerace na samopolymerující a teplem polymerující, podle způsobu zpracování na lisovací, volně modelovatelné a licí.Výhodou plastů je dostatečná přesnost a pevnost, přijatelný vzhled, jednoduché zpracování a finanční nenáročnost. Naopak nevýhodou je  vyloučování monomeru při nedokonalé polymeraci a tím může docházet k porozitě materiálu, smršťování během polymerace.

S pojmem souvisí: