Snímatelné zubní náhrady jsou takové zubní náhrady, které je možné po začlenění do žvýkacího ústrojí, opětovně vyjímat. Umělé zuby se zhotovují individuálně v zubní laboratoři. Snímatelný umělý chrup nahrazuje ztracené zuby a jsou zakotveny na zbývajících zubech pacienta a na protézním loži. V porovnání s fixními zubními náhradami zde téměř není nutná úprava přirozených zubů, odpadá nabrušování zubů (preparace zubů) . Snímatelná zubní náhrada se dá kdykoliv sejmout a znovu nasadit. Nespornou výhodou jsou tedy lepší hygienické podmínky v ústech, zubní náhrada se důkladně očišťuje mimo ústa, zbylé zuby i protézní lože jsou dobře přístupné. Snímatelné zubní náhrady v porovnání s fixními zubními náhradami mají i své nevýhody, nižší funkční výkonost, delší doba návyku (pocit cizího tělesa v ústech). U částečných snímatelných zubních náhrad je hůře kontrolovatelný dlahovací účinek, denním nasazováním a snímáním náhrady trpí více přirozené zuby i jejich parodont.

Dělení snímatelných zubních náhrad:

podle rozsahu:

podle přenosu žvýkacího tlaku:

  • snímatelná zubní náhrada s dentální přenosem
  • snímatelná zubní náhrada s dentomukózním přenosem
  • snímatelná zubní náhrada s mukóznědentálním přenosem
  • snímatelná zubní náhrada s mukózním přenosem

podle typu defektu chrupu:

  • snímatelný můstek
  • sedlová zubní náhrada
  • desková zubní náhrada
  • celková zubní náhrada
  • hybridní zubní náhrada

podle doby používání:

Všechny typy snímatelných zubních náhrad mají za úkol rehabilitovat pacienta po stránce funkční (přijímání a rozmělňování potravy), fonační (správná výslovnost), estetické (vzhled pacienta) i psychické.

Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.