KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek akce "Překvapení k objednávce" (dále jen „akce“) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům (bude-li takové zkrácené znění v případě dané akce) je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tyto podmínky mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejným způsobem, jako byla uveřejněna tato pravidla.

1. Pořadatelem akce je:

KOBOZ SERVICE s.r.o., České Budějovice, Pražská třída 2879/155, PSČ 370 10, IČ 27638863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 18053 C. (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

2. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá od 31. října 2022 do 20. listopadu 2022. (dále jen „doba konání akce“).

3. Účastníci akce:

Účastníkem akce je možné se stát pouze vytvořením platné objednávky na e-shopu Nazuby.cz, nebo Nazuby.eu. Datum vytvoření objednávky musí spadat do období termínu konání akce.

3. Popis akce:

V termínu konání akce, přibalí pořadatel akce každý den "dárek" do 300 objednávek. Celkem bude v rámci akce expedováno nejméně 6300 dárků. Dárky se rozumí produkty či reklamní předměty schválené k prodeji či užívání dle platné legislativy.

5. Závěrečná ustanovení

Výběr objednávek do nichž je dárek vložen, včetně výběru dárku, provádí pořadatel akce a proti výběru se nelze odvolat.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit.

Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat plnění všech podmínek této akce a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené s akcí.

Jakýkoliv právní nárok účastníka akce je vyloučen.

 

V Českých Budějovicích dne 31. října 2022