Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Ve středu 7. února 2024 bude na instagramových účtech Nazuby.cz: www.instagram.com/nazuby.cz/ a Klára Nová: www.instagram.com/dentalnihygienistka_klara/ bude zveřejněn příspěvek s výzvou k účasti v soutěži, jež spočívá v komentování soutěžního příspěvku. Soutěžící, kteří napíšou relevantní komentář, budou zařazeni do soutěže. Ze všech komentářů budou vybráni pouze 3 výherci. Losování vítězů bude zcela náhodné z přiložených komentářů pod soutěžním příspěvkem. Losování bude probíhat v aplikaci, která slouží těmto účelům. Aplikaci si sám stanoví pořadatel soutěže nazuby.cz. Do soutěže se mohou soutěžící zapojit nejpozději do středy 14. února 2024, do 14:00 hodin (včetně).

Cena:
Tři nadité balíčky zubních pomůcek sestavené firmou nazuby.cz.
V jednom balíčku jsou přiloženy následující produkty:
https://www.nazuby.cz/Listerine-Total-Care-Zero-ustni-voda-500-ml
https://www.nazuby.cz/bluem-sprej-15-ml
https://www.nazuby.cz/miradent-xylitol-zvykacky-meloun-30-ks
https://www.nazuby.cz/marvis-sensitive-gums-mint-zubni-pasta-75-ml
https://www.nazuby.cz/curaprox-cs-5460-ultrasoft-love-2023-zubni-kartacek-2-ks
https://www.nazuby.cz/biorepair-expanding-voskovana-zubni-nit-30-m
https://www.nazuby.cz/TePe-MK-Angle-mezizubni-kartacky-mix-set-6ks
https://www.nazuby.cz/herbadent-junior-detsky-zubni-kartacek-3-ks
https://www.nazuby.cz/woom-junior-bubble-gum-zubni-pasta-50-ml

Plná pravidla

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel instagramové soutěže o 3 nadité balíčky zubních pomůcek na území České a Slovenské republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, IČO: 27638863. Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18053.

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od středy 7. února 2024 do středy 14. února 2024, do 14:00 hodin – včetně, (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popřípadě ji užít k jiným marketingovým účelům.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže napíší do komentáře, pod soutěžním příspěvkem, komu by věnovali láskyplnou výhru a proč, zároveň by měli sledovat oba oficiální instagramové profily (Nazuby.cz, Klára Nová) a současně do komentáře pod soutěžní příspěvek by měli označit další osoby, kterým by soutěž neměla ujít. Ze všech odpovědí budou náhodně vylosováni 3 výherci. Ti získají výhru po jednom balíčku. Vyhodnocení soutěže proběhne do jednoho týdne od ukončení soutěže.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Cena pro všechny tři výherce je stejná a jedná se jeden naditý balíček zubních pomůcek. Výherci budou oznámeni na instagramových oficiálních profilech v komentářích pod soutěžním příspěvkem, v instagramovém stories a budou současně kontaktováni i pomocí soukromé zprávy. Následně budou požádáni o předání základních kontaktních údajů pro zaslání výhry.

Pokud do tří dnů výherce nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

Pokud do tří dnů výherce nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram.

 

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram, respektive společnosti tuto síť vlastnící a provozující. 

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (například duplicitní účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Instagramový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož soutěžní příspěvek vykazuje známky neetického, amorálního, kontroverzního, extravagantního, šokujícího či pobuřujícího charakteru nebo vyznívá politicky či jinak angažovaně.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Českých Budějovicích, dne 7. února 2024