Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkDopravu
máte
zdarma
Menu

Anestezie

Anestezie ve stomatologii může být lokální a celková.

LOKÁLNÍ ANESTEZIE VE STOMATOLOGII

Lokální anestetika jsou látky, které blokují vznik a vedení vzruchu ve všech vzrušivých tkáních (nervy, mícha, mozek, svalová tkáň).

Lokální anestetika se dělí na esterová (přirozená a syntetická) a amidová.

Esterová lokální anestetika

Přirozená - jediným reprezentantem je kokain, má výborný místně anestetický účinek, způsobuje hyperaktivitu a závislost jako návyková droga, z těchto důvodů se neužívá.

Syntetická - jsou to deriváty kyseliny benzoové (prokain, tetrakain, chlorprokain, benzokain). Tyto deriváty zaplavují organismus poměrně rychle a způsobují časté reakce. Přes řadu nepříznivých vlastností se stále podávají, především při nesnášenlivosti na amidové preparáty.

Amidové lokální anestetika

Amidová lokální anestetika jsou pomaluodbourávána enzymaticky, alergie jsou vzácné (lidokain, trimekain, prilokain, cinchokain, bupivakain, artikain).

Aplikační formy lokální anestezie

 • Povrchová anestezii forma místního znecitlivění, spočívá v nanesení lokálního anestetika s vyšší koncentrací v podobě mastě nebo roztoku na kůži nebo sliznici. Ve stomatologii nemá příliš velké uplatnění.
 • Infiltrační anestezie zde je injekčně infiltrována přímo tkáň v oblasti bude prováděn výkon. Ve stomatologii má velké uplatnění, ideálním terénem jsou měkké tkáně dutiny ústní
 • Svodná anestezie aplikuje se k průběhu určitého nervu, kde dojde k blokádě vedení vzruchů a anestezie v celé oblasti, která je inervovaná daným nervem. Tento způsob anestezie má ve stomatologii uplatnění především v dolní čelisti.
 • Intraoseální anestezie při ní se aplikuje anestetikum otvorem přímo do kosti
 • Intraligamentární anestezie je považována za variantu intraoseální anestezie, její aplikací docílíme znecitlivění pouze jednoho zubu. Pokud je indikována, je pacientem lépe snášena, neboť nemocný nemá několik hodin nepříjemně necitlivou celou čelist.
 • Intrapulpální anestezie k úplnému odstranění zubní dřeně je potřeba velmi silné anestezie, proto se při této metodě anestetikum zavádí přímo do pulpy.

Komplikace v souvislosti s podáním lokálních anestetik

Způsobené špatnou technikou podání

 • Výrazná bolestivost při aplikaci může být způsobena např. rychlou injektáží, nepřiměřeným množstvím anestetik, podchlazeným roztokem, porušenou jehlou
 • Zanesení infekce kontaminací vpichem může dojít k zavlečení nákazy do zdravé tkáně
 • Poranění pacienta zvýšená pozornost je na místě především u dětí, ale i náhlý pohyb hlavou může zavinit zlomení jehly
 • Obrna lícního nervu může k ní dojít špatnou technikou aplikace

Objektivní příhody

 • Bolestivost
 • Vytvoření hematomu náhodným poraněním cévy jehlou
 • Ztížené otvírání úst způsobené většinou poraněním či hematomem
 • Přetrvávání anestezie bývají způsobeny tlakem z okolí, hematomem nebo otokem, mohou přetrvávat i řadu měsíců
 • Drobné poruchy vidění zapříčiněné podrážděním sympatických pletení v blízkosti horní čelisti
 • Přikusování měkkých tkání častá příhoda u dětí, přetrvávající anestezie tvářové nebo retní sliznice může dráždit k neustálému kousání
 • Náhlé příhody

CELKOVÁ ANESTEZIE VE STOMATOLOGII

Celková anestezie znamená stav potlačení vědomí a bolesti z operačního pole a její vnímání v CNS. U stomatologických operací se využívá u pacientů s hendikepem a u dlouhotrvajících výkonů.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.