Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkDopravu
máte
zdarma
Menu

Preparace zubu

Preparace zubu lidově nazývaná jako broušení zubů má za cíl zajistit dostatečný prostor pro umělý materiál, ze kterého je zhotoven některý z typů zubních korunek. Ať již jako sólo korunek nebo součásti zubních můstků. Rozsah preparace musí vytvořit prostor pro doplnění správného morfologického tvaru zubní korunky a současně bude náhrada dostatečně mechanicky odolná. Prostorově nejméně náročná je celokovová korunka, kde se tloušťka pláště pohybuje v rozmezí 0,3-0,5 mm, u ostatních především estetických korunek se preparace pohybuje v rozmezí 1,2-2 mm.  Při preparaci zubu se odstraňují tvrdé zubní tkáně. Rozlišujeme dva základní typy preparace: tzv. preparaci zubu do ztracena (tangenciální) a preparaci schůdkovou. Broušení zubu do ztracena je jednodušší, ale není příliš přesné, lze jen těžko rozeznat preparační hranici. Schůdková preparace přesně stanový hranici, kde by měl končit okrajový uzávěr korunkové náhrady. Velice důležité je i místo ukončení preparace v oblasti krčku zubu. Podle indikace typu korunkové náhrady se schůdek nachází nad úrovní marginální gingivy (supragingivální), v její úrovni (paragingivální) nebo zasahuje až pod dásňový lem (subgingivální). Vlastní broušení zubů téměř vždy začíná anestezií, neboť je obecně známou skutečností, že preparace je traumatizující výkon. Napreparované zuby je nutné chránit provizorní korunkou nebo provizorním můstkem do doby nasazení definitivní náhrady.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.