Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkDopravu
máte
zdarma
Menu

Extrakce zubu

Extrakce nebo trhání zubu je chirurgický zákrok, jehož cílem je vytažení zubu ze zubního lůžka. Extrakce zubu je běžně prováděna jako ambulantní zákrok, před níž je nutné s pacientem probrat jeho anamnézu. Cíleně je nutné se dotazovat na závažná onemocnění srdce, cév, jaké léky pacient užívá a zda se u něj neobjevuje jakákoli alergická reakce. Před vlastní extrakcí zubu by měl být pacient s průběhem zákroku seznámen a měl by dát souhlas k výkonu. Je vhodné mít k dispozici rentgenový snímek, který přesně ukazuje tvar, velikost, počet i anomálie kořenů. Před extrakcí zubu je velmi důležitá dezinfekce dutiny ústní a lokální anestezie.

extrakci zubů slouží různé specializované nástroje, mezi základní patří páky a kleště. Páky jsou konstrukčně jednodušší než kleště, mají část sloužící k uchopení a pracovní konec. Páka působí jako klín, pracovní konec se vždy opírá o pevný bod a zub nebo kořen se páčí vertikálně (např. Beinova páka, páka podle Lecluse, Schlemmerovy páky). Kleště se skládají z držadel a chapadel, tvary jsou přizpůsobeny k extrakcím zubů v horní či dolní čelisti, tvar chapadel je uzpůsoben anatomii zubu k jejich správnému uchycení (např. horní či dolní řezákové kleště, horní či dolní premolárové kleště, horní či dolní molárové kleště…).

Nejčastější důvody extrakce zubu:

 • zub je poškozený zubním kazem, kdy již nelze konzervačně ani proteticky ošetřit
 • zub se zánětem zubní dřeně, který nelze endodonticky ošetřit
 • zuby s pokročilými parodontálními změnami
 • úrazem poškozený zub při velké ztrátě tvrdých zubních tkání, které nelze nahradit
 • zub, který se stal příčinou kolemčelistního zánětu nebo zánětu kosti
 • zuby, které mohou být příčinou lokální infekce
 • při ortodontické léčbě např. nadpočetné zuby, retinované zuby, zuby mimo zubní řadu

Zuby nelze extrahovat z důvodu přítomnosti vážných onemocnění jako je akutní leukemie, těžké srdeční selhání, porucha srážlivosti krve apod.

Komplikace, které mohou nastat při extrakci zubu:

 • rozlomení zubu (lze dokončit pomocí kořenových kleští nebo chirurgicky)
 • odlomení stěny zubního lůžka (odlomené části se odstraňují, ostré hrany zabrušují)
 • poškození sousedního zubu
 • extrakce nesprávného zubu
 • poškození zubů v protilehlé čelisti
 • zlomenina čelistí
 • poranění nervů
 • silné krvácení po extrakci zubu
 • zánětlivé komplikace

Hojení rány po extrakci zubu: nejprve dochází k uzavírání okrajů extrakční rány, po čtyřech týdnech dochází k částečné osifikaci, definitivní dohojení rány trvá až 3-6 měsíců. Během prvního týdne se nedoporučuje ústa vyplachovat, pouze po čištění vyplivnout zbytek zubní pasty. Při dobrém vývojí hojení lze po týdnu vyplachovat ústní vodou.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.

S pojmem souvisí: