Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Primární prevence ve stomatologii

Prevence ve stomatologii v obecné rovině představuje soubor všech opatření a metod, jejimž cílem je předcházet poškození zdraví, vzniku onemocnění v oblasti zubního lékařství. Rozlišujeme tři stupně prevence: primární prevence ve stomatologii, sekundární prevence ve stomatologii a terciální prevence ve stomatologii. Primární prevence ve stomatologii zahrnuje soubor metod a opatření, jež mají předejít vzniku zubního kazu, různých parodontopatií a ortodontických anomálií. Do primární prevence patří především pravidelné preventivní stomatologické prohlídky. Tyto prohlídky by měly být zahájeny včas, nejlépe v době prořezání prvních zubů dočasného chrupu. Pacienti tak mohou být již od raného dětství motivováni a instruováni o provádění účinné ústní hygieny. V primární prevenci ve stomatologii má své nezastupitelné místo fluoridace, jejíž hlavním úkolem je prevence zubního kazu. Fluoridy lze do organismu podávat ve formě fluoridových tablet, fluoridované soli či fluoridovaného mléka. Pro primární prevenci ve stomatologii má  také velký význam lokální aplikace fluoridů formou pravidelného používání fluoridovaných zubních past, důležité jsou také fluoridové výplachy,   fluoridové gely, fluoridové laky či žvýkání gum s fluoridy.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.

S pojmem souvisí: