KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Terciální prevence ve stomatologii

Prevence ve stomatologii má tři stupně: primární prevence ve stomatologii, sekundární prevence ve stomatologii a terciální prevence ve stomatologii. Terciální prevence ve stomatologii zahrnuje soubor všech metod a opatření, jež mají odstranit vzniklé komplikace a zabránit dalšímu zhoršování nemoci. Do terciální prevence ve stomatologii se řadí léčba onemocnění zubní dřeně, periodoncia, chirurgické léčby. Onemocnění zubní dřeně a periodoncia mají svá rizika v možné lokální progresi a v možnosti působení na vzdálenější tkáně a orgány (mohou být zdrojem infekce). Dále do terciální prevence řadíme chirurgické metody jako je resekce kořenového hrotu a extrakce zubu. Nezanedbatelnou součástí terciální prevence ve stomatologii je též psychoterapie.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.