Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Menu

Protetická stomatologie zkráceně nazývaná protetika je rekonstrukční obor stomatologie. Protetická stomatologie se zabývá nahrazováním poškozených nebo ztracených měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní, obličeje nebo hlavy. Zubní lékař se věnuje pouze dutině ústní. Rekonstrukce tkání obličeje a hlavy provádějí specializovaná pracoviště.

Protetika v dutině ústní nahrazuje ztracené zuby nebo jejich části či alveolární výběžek zubními náhradami, které lze rozdělit podle způsobu upevnění na fixní zubní náhrady a snímatelné zubní náhrady

Fixní zubní náhrady jsou pevně spojeny s přirozenými zuby pacienta a po fixaci se stávají nedílnou součástí chrupu. Jejich výhodou je, že si na ně pacient v krátké době zvykne a přestane je vnímat jako cizí těleso.

Snímatelné zubní náhrady jsou v dutině ústní připevněny různými kotevními systémy či plošnou adhezí. Návyk na tuto zubní náhradu je delší a komplikovanější, pacient často náhradu vnímá jako cizí těleso.

Úkoly protetické stomatologie

Protetická stomatologie (protetika) respektive zubní náhrady mají za úkol pacienta rehabilitovat po mnoha stránkách:

Funkční rehabilitace - díky zubní náhradě dochází k obnově příjmu potravy a žvýkací funkce.

Estetická rehabilitace - správné tvarové a barevné doplnění zubního oblouku esteticky dotváří celkový vzhled obličeje, jakákoliv odchylka se negativně projeví jako estetický defekt obličeje.

Fonetická rehabilitace - nevhodný tvar či ztráta zubu nebo skupiny zubů a různé ortodontické anomálie se mohou negativně projevit na způsobu výslovnosti.

Psychická rehabilitace úzce souvisí s dvěma předchozími, pocit studu ze vzhledu i výslovnosti při nevčasném zhotovení zubní náhrady mohou pacienta psychicky traumatizovat.

Profylaktická rehabilitace - včasným a rovnoměrným zatížením všech tkání dutiny ústní zubní náhradou zajistí předcházení vzniku různých patologických změn na slizničním i podslizničním vazivu, alveolární kosti, čelistním kloubu, obličejovém i žvýkacím svalstvu.

Sociální hledisko - některá povolání vyžadují z profesionálního hlediska estetický vzhled a správnou výslovnost (herci, moderátoři, učitelé, politici...).

Ekonomické hledisko – souvisí s předchozím, včasné zhotovení zubní náhrady obnoví práceschopnost lidí, kteří potřebují k výkonu povolání nepoškozený chrup.


Zdroj: MAZÁNEK, Jiří a kol. Stomatologie, minimum pro praxi. 1. vydání, Praha: TRITON s.r.o. 1999. ISBN 80-7254-032-7.