Částečná snímatelná zubní náhrada doplňuje částečně zubní oblouk.  Tímto typem náhrady lze dolnit zubní oblouk ve všech typech defektů chrupu, aniž by bylo nutné nabrušování pilířových zubů. Zbývajících zubů využívá k retenci a stabilitě zubní náhrady. Částečná snímatelná zubní náhrada se dá kdykoliv sejmout a znovu nasadit, nevýhodou však je, že denním nasazováním a snímáním náhrady trpí více přirozené zuby i jejich parodont

Základními konstrukčními prvky částečné snímatelné zubní náhrady jsou kotevní prvky, spojovací prvky a tělo náhrady.

Kotevní prvky udržují částečnou snímatelnou zubní náhradu v ústech během funkce tj. zajišťují retenci náhrady, přenášejí žvýkací tlak, stabilizují náhradu a brání dislokaci náhrady. Kotevní prvky mohou být sponové nebo nesponové např. zásuvné spoje, teleskopické korunky či opěrné třmeny.

Spojovací prvky spojují jednotlivé části částečné snímatelné zubní náhrady v jeden celek.

Tělo částečné snímatelné zubní náhrady nahrazuje ztracené zuby a část alveolárního výběžku.

Dělení částečných snímatelných zubních náhrad:

Podle přenosu žvýkacího tlaku

  • částečná snímatelná zubní náhrada s dentální přenosem
  • částečná snímatelná zubní náhrada s dentomukózním přenosem
  • částečná snímatelná zubní náhrada s mukóznědentálním přenosem
  • částečná snímatelná zubní náhrada s mukózním přenosem

Podle typu defektu chrupu

  • snímatelný můstek
  • sedlová zubní náhrada
  • desková zubní náhrada

Snímatelný můstek řeší defekt chrupu s mezerou, která je ohraničena vlastními zuby. Mezery mohou být i rozsáhlé 3-4 zuby a z nějakých důvodů nelze zhotovit fixní zubní můstek např. defekt alveolárního výběžku, chronické parodontopatie, chronická zánětlivá tkáň.

Sedlová zubní náhrada řeší defekt chrupu s jednostranným nebo oboustranným zkráceným zubním obloukem. Zde bez chirurgického zavedení zubního implatátu nelze zhotovit fixní zubní náhrada.

Desková zubní náhrada řeší defekt chrupu s ojedinělými zuby nebo jejich skupinami. Zuby mají většinou špatný biologický faktor.

Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.