Gingivální recesy postihují parodont a jedná se o úbytek dásně na zubních krčcích.