Fungujeme bez omezení – sklad i expedice běží na plné obrátky. Jak nakupovat během karantény?

Fungujeme bez omezení – sklad i expedice běží na plné obrátky. Jak nakupovat během karantény?

Mezizubní papila nebo-li interdentální papila zpravidla úplně vyplňuje mezizubní prostory pod bodem kontaktu sousedních zubů. Mezizubní papila je ve tvaru trojúhelníku s ostrým hrotem. Nedotýkají-li se sousední zuby (trema), nevyvine se zubní papila a mezi zuby nacházíme nízký okraj dásně. Mezizubní papila je připojena četnými krátkými vazivovými snopci k alveolu.