Dásňový chobot nazývaný též parodontální chobot či parodontální kapsa je projevem onemocnění parodontu. Pod pojmem dásňový chobot rozumíme patologicky změněný dásňový žlábek, který je prohloubený v důsledku ztráty úponu v oblasti kořene a krčku zubu. Hloubku zubního chobotu vyšetřujeme paradontální sondou, kterou zavádíme do chobotu nebo u zdravé dásně do dásňového žlábku, měříme alespoň na čtyřech místech u každého zubu. Dásňové choboty dělíme do tří forem: pseudochobot – zánětlivá a zduřená dáseň se zachovalým epiteliálním úponem, supraalveolární chobot – dochází již k horizontálnímu úbytku kosti, infraalveolární chobot – zasahující pod horní okraj kostěného alveolu s vertikálním úbytkem kosti. Hluboké parodontální choboty mohou být hlubší než 5,5 mm. Zubní chobot je oproti zdravému dásňovému žlábku rozšířený a ukládá se v něm zubní kámen, zubní plak, odloučený epitel, hnis, mikroby apod. 

Zdroj: HELLWIG, Elmar. KLIMEK, Joachim. ATTIN, Thomas. Záchovná stomatologie a parodontologie. Přeložil MUC. Jan Streblov. 1. české vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. Počet stran 332. ISBN 80-247-0311-4.